การก่อสร้าง

icon1.svg

คุณภาพงานการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยม

  • การจัดการดูแลงานโดยพนักงานระดับคุณภาพของไทยคาจิมา
  • เรามุ่งมั่นที่จะทำงานออกมาให้ได้คุณภาพดีที่สุด
  • เครือข่ายผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ
icon-hand-shake.svg

ความมุ่งมั่น

  • เราสามารถทำให้ความฝันของลูกค้าเป็นจริงได้
  • ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือ (KDA, KaTRI และ อื่น ๆ)
icon3.svg

ความปลอดภัยสูง

  • เราให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
  • ได้รับการบันทึกสถิติด้านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
  • ผู้นําที่มีใบอนุญาต ANZEN จะได้รับการแต่งตั้งให้นําทีมก่อสร้างซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันว่า เราจะทํางานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กําหนดพร้อมด้วยคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

THAI KAJIMA 

เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการก่อสร้างอาคาร

ทุกรูปแบบ