หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

สาสน์จากประธานบริษัท

ในฐานะสมาชิกของ KOA GROUP ทางบริษัท ไทยคาจิมา ใช้หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลฯ และมาตรการป้องกันการฉ้อฉลด้วยใบกำกับสินค้าเช่นเดียวกับ KOA GROUP เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นธรรมและโปร่งใส โดยพัฒนาจากผู้บริหารด้านการจัดการเพื่อเพิ่มระบบการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมความเสี่ยง ความรับผิดชอบ การละเมิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบ และการประพฤติผิดอื่น ๆ และแนวทางการปฎิบัติทางบัญชีที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย เพื่อให้ทางบริษัทเป็นที่ยอมรับและเชื่อใจจากสังคม และเป็นบริษัทที่เราภาคภูมิใจและมั่นใจที่จะทำงาน 

พวกเราหวังว่าผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน

จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณตามข้อกำหนดด้านบน เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจ สำหรับส่งเสริมความมั่นคงทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 

TATSUYA ASHIDA

ประธานบริษัท