กิจกรรมเพื่อสังคม

ไทยคาจิมา ดําเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคมไทยมานานกว่าสองทศวรรษ

บริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบภัยภิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ

วันที่ 29 มีนาคม 2554 พนักงานบริษัท ไทยคาจิมา ช่วยเหลือบริจาคเงินให้แก่สภากาชาดญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ

ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนวัดถ้ำตะโก

คาจิมา คอร์ปอเรชั่น, ไทยคาจิมา และอดีตประธานบริษัท คุณ Takahashi ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดถ้ำตะโก เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้

ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนวัดท่าช้าง

คาจิมา คอร์ปอเรชั่น และไทยคาจิมา บริจาคเครื่องถ่ายเอกสาร Canon และช่วยฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนวัดท่าช้างหลังได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนวัดบางพึ่ง

ไทยคาจิมา ได้มอบวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ได้แก่ นั่งร้าน ไม้กระดาน เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ กลองชุด เครื่องขยายเสียง และลำโพง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนวัดบางพึ่งและนักเรียน

ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนสมอคอนวิทยาการ

ไทยคาจิมา มอบวัสดุสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนสมอคอนวิทยาการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

บริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบภัยภิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ไทยคาจิมา และ คาจิมา โอเวอร์ซีส์ เอเชีย ได้บริจาคเงินจำนวน 196,706 บาท ให้แก่สถานฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล