mazda3.jpg mazda2.jpg mazda1.jpg mazda5.jpg mazda4.jpg
2014
กลับ

Industrial

Mazda MPMT

ชื่อโครงการ:

Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

ที่ตั้ง:

WHA Eastern Seaboard Industrial Estate

ปีที่เสร็จสิ้น:

2014