01_FTM.jpg 04_FTM.jpg 05_FTM.jpg 07_FTM.jpg 03_FTM.jpg 02_FTM.jpg
2011
กลับ

Industrial

Ford Thailand Manufacturing (FTM) Ph-1 Project, FTM Ph-2A

ชื่อโครงการ:

Ford Thailand Manufacturing (FTM) Ph-1 Project, FTM Ph-2A

ที่ตั้ง:

WHA Eastern Seaboard Industrial Estate, Eastern Seaboard Industrial Estate

ปีที่เสร็จสิ้น:

2011